GARMENT EQUIPMENT MANUFACTURE FACTORY GROZ-BECKERT VIETNAM – PHASE II

By Category : Factory

By Progress : On going Projects

By Location : Central Region

Owner name : Groz-Beckert Vietnam Company Ltd (GBV)

Scale project : Gross floor area 28.000 m²

Location : Quang Nam Province

Scope of work : Design, supply and installation of Mechanical & Electrical system 

Duration : 17 months (04/2019 - 07/2020)

Project overview

Nhà máy Groz-Beckert Việt Nam thuộc Tập đoàn Groz-Beckert (Đức) được xây dựng trên khu đất rộng 12 ha, tại KCN Đại An, Ái Nghĩa – Tỉnh Quảng Nam. Đây là dự án công nghiệp phụ trợ công nghệ cao đầu tiên được đầu tư ở miền Trung Việt Nam để sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành Dệt may và các ngành liên quan ngành Dệt may.

R.E.E GROUP AND MEMBER COMPANIES